poniedziałek, 27 lutego 2017

Motywacja
 Motywacja
To właśnie DZIŚ możesz uwolnić swój potencjał!
Zamiast tkwić w jednym miejscu - ZACZNIJ
Zostań projektantem swojego życia.
Dopóki nie spróbujesz, nie dowiesz się.
Weź się w garść - DZIAŁAJ
Jeśli zaczniesz, nie przestawaj!
Przekonaj się, jaki smak ma ZWYCIĘSTWO
Pokonaj to, co Cię ogranicza!!!
DO IT
GO ON
BE HAPPY
i to właśnie w poniedziałek!
~Aldi

________________________________________________________


 
 Motivation 💓
It is TODAY you can unleash your potential!
Instead of being stuck in one place - START
Become the designer of your life.
As long as you do not try, you will not learn.
Get a grip - ACT
If you start, do not stop!
Find out which flavor has VICTORY
Defeat what you are limited !!!
DO IT 👍
GO ON 👍
BE HAPPY 💙
and it was on a Monday! 😀

~ Aldi

poniedziałek, 20 lutego 2017

MotywacjaDzień Dobry w poniedziałek
Od samego początku tygodnia daję Wam potężnego kopa motywacyjnego. Warto działać pewnie, z jasnosprecyzowanym planem! Pamiętaj, że MOŻESZ NAPRAWDĘ BARDZO WIELE Jeśli nie Ty - to nikt nie sprawi, iż Twoje życie nabierze rozpędu ku lepszemu samopoczuciu czy standardowi! To Ty wiesz, czego potrzebujesz. To Ty wyznaczasz swoją drogę.

- Zastanów się, czego Ci brakuje
- Oszacuj korzyści i straty, kiedy zaczniesz realizować cel
- Wyzbądź się obaw i strachu przed klęską
- Zacznij, jak najszybciej!
- Nie zważaj na opinie innych (tych, którzy nic w życiu nie robią)
- Poszukuj wiedzy wszędzie, gdzie się da
- Rozwijaj swoje mocne strony - wzmacniaj te słabe
- Bądź systematyczny, nastawiony na cel
- Porażki traktuj jako nauczkę, to temat do ponownego podejścia, ale już ze zmienioną strategią
- Cokolwiek osiągniesz, jest krokiem naprzód!
Życzę Wam satysfakcji
~Aldi


______________________________________________________Good morning on Monday 😊
From the very beginning of the week I give you a kick powerful incentive. It should act firmly, with a plan! Remember that YOU CAN REALLY VERY MUCH 😉 If you do not you - no one will make that your life will take on momentum towards a better well-being and standard! It is you know what you need. You set it your way.

- Think about what you've been missing
- Assess the benefits and losses when you start to realize the goal
- Get rid of the fear and the fear of defeat
- Start as soon as possible!
- Do not mind the opinions of others (those who have nothing in life do)
- Seek knowledge wherever possible
- Develop your strengths - strengthen the weak
- Make systematic, goal oriented
- Defeats treat as a lesson, it is subject to re-approach, but with the revised strategy
- Whatever you achieve, it is a step forward!

I wish you satisfaction 💓
~ Aldi

sobota, 18 lutego 2017

Sobota
Witajcie Moi Drodzy  
Dziś mam pełen reset fizyczny i psychiczny, nie mam treningu i jem to, na co mam ochotę  Nie da się przez siedem dni w tygodniu trzymać się kurczowo jadłospisu :P Na żadne debiuty ani zawody FIT się nie wybieram, więc takie "cheaty" w sobotę mogą wpadać Poza jedzonkiem spoza listy dozwolonych na codzień, doładowuję się również za pomocą "lekkiej" lektury - takiej, która z jednej strony wypełnia mnie spokojem, a z drugiej - która daje mojej głowie mnóstwo dobrych i pozytywnych myśli. Najlepszą metodą takiego cudownego doładowania się jest książka, koniecznie na papierze. Dzisiaj zrobiłam przegląd książek i porad, których autorką jest Beata Pawlikowska - wszystkim Wam znana podróżniczka, pisarka i motywatorka zdrowego życia  Uwielbiam jej przekaz  Fajna muzyka w słuchawkach, moc dobrych myśli - pełen reset od codziennych obowiązków  To jest bardzo potrzebne każdemu z Nas. Pomyślcie o tym i raz w tygodniu podarujcie sobie czas totalnie dla siebie 💙💛Pozytywne moce przesyłam 

~Aldi

____________________________________________________


Hello My Dear 😊😊😊
Today I have a full reset physical and psychological, I do not exercise and eat it, what I want 😀 Is not possible to seven days a week to cling to diet 😋 On any debuts or competitions FIT I'm not going, so such "cheats" on Saturday may fall 😆 Besides food outside the allowed list on a daily basis, also recharges using the "light" reading - the kind that on the one hand fills me with peace, and on the other - that gives my mind a lot of good and positive thoughts. The best method of such a wonderful boost to a book, be on paper. Today I did a review of the books and advice, which is the author Beata Pawlikowska - all you famous traveler, writer and motywatorka healthy life love 💚 I love its message 😊 Cool music in headphones, the power of good thoughts - full reset of daily duties 😉 It is very necessary to each of us. Think about it, and once a week give Yourself time totally for themselves 💙💓💛

Positive powers send 😚

~ Aldipiątek, 17 lutego 2017

Motywacja
Motywacja 
Tak, to ja. . .Walka ze swoimi słabościami, z bólem, ciągłe podnoszenie się z upadków, cierpliwość, akceptacja, łzy, ciężka praca, dużo ograniczeń, zero kompromisów. 
Ale jest w tym wszystkim wielka pasja, odkrycie piękna życia, dowartościowanie, silniejszy charakter, wyjście na zewnątrz, upór maniaka, ciągły niedosyt wiedzy, chęć rozwoju i poszukiwania nowych wyzwań i wrażeń! 
Świadomość, że MOGĘ JEŚLI NAPRAWDĘ MOCNO TEGO CHCĘ!
Dokładnie - ŚWIADOMOŚĆ SIEBIE 
Dalej podnoszę się i dalej mam chęć korzystać z życia 

Pozdrawiam i MOC dla Was Moi Drodzy!
Piąteczkowy trening dał radę, a jak! 
~Aldi

____________________________________________________________


Motivation 💓
Yes, it's me. . .Walka Their weaknesses, pain, continuous improvement of the falls, patience, acceptance, tears, hard work, a lot of restrictions, no compromise.
But in all this passion, the discovery of the beauty of life, and to celebrate, the stronger character, go outside, persistence maniac, continuous lack of knowledge, the desire to develop and explore new challenges and experience!
Knowing that I CAN IF YOU REALLY WANT THIS MUCH!
Exactly - AWARENESS YOU 💓
Next I stand up and I still have the desire to enjoy life 😀
Yours and POWER for you My Dear!
Friday's workout gave advice, and how! 😉😁👍
~ Aldi

poniedziałek, 13 lutego 2017

Ukryte Terapie cz.2

Dzień Dobry w poniedziałek :)
"Ukryte Terapie" cz.2 od dziś w moich rękach. Część 1 "Ukrytych Terapii" na pewno bardziej otworzyła mi oczy na pewne kwestie, a przede wszystkim jest to wiedza pomocna dla osób borykających się z chorobami przewlekłymi. I bez względu na opinie i nagonkę na Ziębę, nadal czerpię z tej wiedzy, nie czuję się gorzej a nawet lepiej (y) Czas rozszerzyć jeszcze bardziej wiedzę o kolejną część "Ukrytych". Kto z Was czytał, a może nie wypada się przyznać? ;) :P Większość ludzi ze światka FIT i kulturystyki założę się, że czyta Ziębę. Wszyscy nagle (tak od ponad roku) zaczęli pisać i nagrywać filmiki na YT o suplementacji wit C, K2MK7+D3 ;) Przypadek? Nie sądzę :D
Wspaniałego Dnia życzę <3
~Aldi


___________________________________________________


Good morning on Monday 😊
"Hidden Therapies" part 2 of today in my hands. Part 1 "Hidden Therapy" certainly more opened my eyes to some of the issues, and above all it is knowledge helpful for people struggling with chronic diseases. And regardless of the opinions and persecution of Zięba, continue to draw on this knowledge, I do not feel worse or even better 👌 of time to expand more knowledge about another part of the "Hidden". Who of you have read, and perhaps not proper to admit? 😀😋 Most of the people from the underworld FIT and bodybuilding I bet he reads Zięba. All of a sudden (just over a year) began writing and recording videos on YT supplementation of vitamin C, K2MK7 + D3 😉 Case? I do not think 😉
I wish you a Wonderful Day 💚💙💜💛
~ Aldipiątek, 10 lutego 2017

Piątek :)Witajcie Moi Drodzy    

Na piąteczkowy podbój gotowi??? Bo ja taaak! Pakuję jedzonko i ruszam do pracy. Na zdjęciu widać różne produkty, ostatnie drobne zakupy spożywcze. Nowością jest u mnie ryż firmy Leogaba Rice - jeszcze nie jadłam, planuję w weekend wypróbować. Sporo poczytałam o tym produkcie na stronie producenta. Jeśli chcecie, to zajrzyjcie na stronę, bardzo ciekawe informacje tam znajdziecie. Dla mnie bomba, coś nowego - więc trzeba spróbować Oliwa z oliwek po lewej - przyda się do sałatek, gdyż ostatnio zwiększyłam spożycie tłuszczów
Wyjątkowo, ten tydzień upływa mi bardzo szybko, zmęczenia jeszcze nie odczuwam, więc super i oby do piątku
Co porabiacie? Liczę na to, że ciekawie u Was  

Wspaniałego Dnia życzę!
~Aldi

środa, 8 lutego 2017

Równowaga


Witajcie Moi Drodzy
Rozpoczynamy nowy dzień, z pełną energią i pozytywnym nastawieniem. Jeśli macie dobry plan i realizujecie wszystko po kolei, konsekwentnie - to Wasze zamierzenia muszą się udać!

 
I pamiętajcie, w życiu ważna jest RÓWNOWAGA 🙏 🙏 🙏
 

Nie bądźmy jednowymiarowi oraz jednokierunkowi, gdyż to nie rozwija. Mam nadzieję, że wiecie co mam na myśli

 
Życzę DOBREGO DNIA!
~Aldi